04:12 28/02/2014 GMT+7

Download Microsoft Visual Studio 2013 full

Microsoft Visual Studio 2013 tiếp nối phiên bản 2010,2012 tạo ra các giải pháp về phần mềm, phát triển một số công cụ tuyệt vời của ứng dụng lập trình. Visual Studio 2012 là phần mềm không thể thiếu dành cho những Kỹ thuật viên phần mềm và một số công ty phát triển phần mềm.
 

Phiên bản Microsoft Visual Studio 2013 những cải tiến vượt trội :

- Viết mã code nhanh hơn

Microsoft Visual Studio 2013 cung cấp nhiều tính năng nâng cao hiệu quả hoạt động, chẳng hạn như công nghệ IntelliSense®, chế độ hoàn chỉnh tự động, chế độ tự điều chỉnh màu, chế độ tra cứu phương pháp, kiểm tra lỗi đánh máy và lỗi cú pháp, phân tích lại mã, quản lý các đoạn mã v.v…LINQ (Language-Integrated Query), tập hợp các phần mở rộng cho ngôn ngữ C# và Visual Basic để giúp nhà phát triển có một cách tiếp cận nhất quán và nếu cần truy vấn & chuyển đổi các tập hợp đối tượng, dữ liệu ADO.NET, XML, cơ sở dữ liệu SQL Server thì sẽ viết ít mã hơn.

-Sử dụng công cụ tích hợp

Visual Studio 2013  cung cấp một bộ công cụ tích hợp nhưng không phải là để viết mã. Hệ thống dự án Visual Studio sẽ giúp nhà phát triển quản lý nhiều khía cạnh trong nỗ lực phát triển phần mềm, bao gồm cả việc cài đặt và triển khai phần mềm. Trong một dự án, các tính năng như Web Forms Designer, Windows Forms Designer, Data Designer, Data Explorer, Server Explorer, công cụ tạo chương trình, công cụ tìm và khắc phục lỗi và cả một chương trình trợ giúp tích hợp sẽ liên kết với nhau giúp nhà phát triển làm việc hiệu quả hơn.

-Xây dựng phần mềm cho Windows

Nhà phát triển có thể dùng Visual Studio 2013  lập trình dựa trên Windows APIs cốt lõi hoặc mô hình .NET Framework, rồi cũng dùng bộ công cụ ấy xây dựng các dịch vụ của Windows, các trình điều khiển thiết bị, các tiện tích, trò chơi, các phần mềm tăng hiệu năng cho máy tính để bàn hoặc các ứng dụng nghiệp vụ. Windows Presentation Foundation tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng giao diện tương tác người dùng phong phú hơn, còn Windows Communication Foundation thì góp phần chuyển giao các giải pháp đã kết nối, hỗ trợ XAML (ngôn ngữ đánh dấu ứng dụng mở rộng) để giúp cho nhà phát triển cộng tác với những nhà thiết kế có dùng Microsoft Expressions Blend.

-Xây dựng phần mềm cho Web

Microsoft Visual Studio 2013  cho phép nhà phát triển xây dựng các Web site động và hướng dữ liệu (dùng kỹ thuật lập trình AJAX – JavaScript không đồng bộ và XML - để tối ưu hoá giao diện tương tác người dùng) và dễ dàng cộng tác với những nhà thiết kế có dùng Microsoft Expression Web (do sử dụng Cascading Style Sheets và các tập tin chung về dự án). Nhà phát triển có thể dễ dàng xây dựng những dịch vụ Web mà đặc điểm là tích hợp các hệ thống & ứng dụng được phân phối (theo các tiêu chuẩn Internet đã được chấp nhận rộng rãi).

Xây dựng các ứng dụng cho hệ thống Microsoft Office

Các ứng dụng phục vụ hệ thống Microsoft Office là các dự án hàng đầu trong phiên bản Visual Studio 2013 và nhờ vậy, nhà phát triển dễ dàng xây dựng các Ứng dụng Nghiệp vụ Văn phòng (OBAs) để kết nối người dùng cuối với dữ liệu và các quy trình nghiệp vụ (được các hệ thống phụ trợ quản lý thông qua các chương trình Office quen thuộc). Visual Studio 2013  cũng hỗ trợ cho việc xây dựng các ứng dụng C++ bản sinh (các ứng dụng này có giao diện người dùng theo kiểu Microsoft Ofiice 2007, bao gồm Ribbon Bar, Ribbon Status Bar và Mini-toolbar).

Xây dựng phần mềm cho các thiết bị di động

Các cải tiến trong phiên bản Visual Studio 2013  tạo điều kiện thuận lợi cho việc viết phần mềm nhúng và chuyển giao các ứng dụng hấp dẫn qua điện thoại di động. Các ứng dụng này có thể cung cấp dữ liệu trong các hệ thống nghiệp vụ quan trọng cho các nhân viên cơ động. Các phần mô phỏng thiết bị mới sẽ tự động hoá các kịch bản thử nghiệm và nhờ vậy, nhà phát triển có thể mô phỏng các trường hợp thay đổi, chẳng hạn như tín hiệu yếu hoặc pin hết năng lượng. Các nhà phát triển điện thoại đi động cũng có thể khai thác LINQ, Windows Communication Foundation và tính năng thử nghiệm thiết bị để xây dựng các ứng dụng dễ dàng hơn.

Visual Studio 2013 Full Key Mới Nhất

Visual Studio 2013 sử dụng cho hệ điều hành sau:

* Windows XP (x86) Service Pack 3 - mọi phiên bản trừ Starter Edition
* Windows XP (x64) Service Pack 2 - mọi phiên bản trừ Starter Edition
* Windows Vista (x86 & x64) Service Pack 1 - mọi phiên bản trừ Starter Edition
* Windows 7 (x86 và x64)
* Windows Server 2003 (x86 & x64) Service Pack 2
* Windows Server 2003 R2 (x86 & x64)
* Windows Server 2008 (x86 & x64) Service Pack 2
* Windows Server 2008 R2 (x64)

Yêu cầu phần cứng tối thiểu:

* Computer with a 1.6GHz or faster processor
* 1024 MB RAM (1.5 GB if running in a virtual machine)
* 3 GB of available hard-disk space
* 5400 RPM hard drive
* DirectX 9 capable video card running at 1024 x 768 or higher-resolution display
* DVD-ROM Drive

- Visual Studio 2013 bổ sung nhiều tính năng mới nhằm nâng cao hiệu quả cũng như rút ngắn thời gian để hoàn thành xong sản phầm nào đó. Đặc biệt trong phiên bản Visual Studio 2013 này còn hỗ trợ tối đa và thử nghiệm chạy thử ứng dụng trên hệ điều hành Windows 8.1

Visual Studio 2013 Full bao gồm 5 phiên bản chính :

  • Visual Studio Ultimate 2013
  • Visual Studio Premium 2013
  • Visual Studio Professional 2013
  • Visual Studio Test Professional 2013
  • Visual Studio Team Foundation Server 2013

Link download Bộ Visual Studio 2013

Visual Studio Ultimate 2013

Link Microsoft => http://download.microsoft.com/downlo...TM_ULT_ENU.iso
Link Fshare.vn => http://www.fshare.vn/file/TCWHMJTCGT/
Link Share.vn => http://share.vnn.vn/tai-file-20147161
Link Upfile.vn => http://upfile.vn/a2ks

Visual Studio Premium 2013


Link Microsoft => http://download.microsoft.com/downlo...M_PREM_ENU.iso

Link Fshare.vn => http://www.fshare.vn/file/T8MPXTKAVT/
Link Share.vn => http://share.vnn.vn/tai-file-20147142
Link Upfile.vn => http://upfile.vn/eetK

Visual Studio Professional 2013

Link Microsoft => http://download.microsoft.com/downlo...TM_PRO_ENU.iso
Link Fshare.vn => http://www.fshare.vn/file/TYQ6J932YT/
Link Share.vn => http://share.vnn.vn/tai-file-20147150
Link Upfile.vn => http://upfile.vn/eetE
Key cho phiên bản Profesional: FBJVC-3CMTX-D8DVP-RTQCT-92494


Visual Studio Test Professional 2013
 

Link Microsoft => http://download.microsoft.com/downlo...ESTPRO_ENU.iso
Link Fshare.vn => http://www.fshare.vn/file/T315C272NT
Link Share.vn => http://share.vnn.vn/tai-file-20147155
Link Upfile.vn => http://upfile.vn/a2jx

Visual Studio Team Foundation Server 2013
 

Link Microsoft => http://download.microsoft.com/downlo...TM_TFS_ENU.iso
Link Fshare.vn => http://www.fshare.vn/file/T163FV5NYT
Link Share.vn => http://share.vnn.vn/tai-file-20147156
Link Upfile.vn => http://upfile.vn/eesC

Bộ Visual Studio Express 2013
Đây là phiên bản Microsoft cung cấp miễn phí cho lập trình viên

Visual Studio Express 2013 for Web

Link Microsoft => http://download.microsoft.com/downlo...WebExp_ENU.iso
Link Fshare.vn => http://www.fshare.vn/file/TVS7W2J0GT
Link Share.vn => http://share.vnn.vn/tai-file-20147138
Link Upfile.vn => http://upfile.vn/eerR

Visual Studio Express 2013 for Windows

Link Microsoft => http://download.microsoft.com/downlo...WinExp_ENU.iso
Link Fshare.vn => http://www.fshare.vn/file/TB5X3ATH8T
Link Share.vn => http://share.vnn.vn/tai-file-20147140
Link Upfile.vn => http://upfile.vn/eerT

Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop

Link Microsoft => http://download.microsoft.com/downlo...DskExp_ENU.iso
Link Fshare.vn => http://www.fshare.vn/file/TT8DHMCCHT
Link Share.vn => http://share.vnn.vn/tai-file-20147141
Link Upfile.vn => http://upfile.vn/eerU

Visual Studio Team Foundation Server Express 2013

Link Microsoft => http://download.microsoft.com/downlo...FS_EXP_ENU.iso
Link Fshare.vn => http://www.fshare.vn/file/TJNQJT59MT
Link Share.vn => http://share.vnn.vn/tai-file-20147158
Link Upfile.vn => http://upfile.vn/a2l5

Sự kiện:phần mềm
 
 


Nhận xét và thảo luận
 
Captcha
Refesh
Bấm vào nút bên cạnh để làm mới
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sự kiện nổi bật
Đang xử lý...