10:04 20/03/2015 GMT+7

Top 10 tai nạn, tổn thương liên quan tới sex

Đau cổ, trẹo đầu gối, ngón giữa biến dạng... là những hậu quả dễ gặp khi sex.
 

Top 10 tai nạn, tổn thương liên quan tới sex

Top 10 tai nạn, tổn thương liên quan tới sex

Top 10 tai nạn, tổn thương liên quan tới sex

Top 10 tai nạn, tổn thương liên quan tới sex

Top 10 tai nạn, tổn thương liên quan tới sex

 
 


Nhận xét và thảo luận
 
Captcha
Refesh
Bấm vào nút bên cạnh để làm mới
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sự kiện nổi bật
Đang xử lý...